Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a jménem výboru České glaukomové společnosti pozval na XI. kongres České glaukomové společnosti.  

Mezi hlavní témata kongresu patří

  • trendy v konzervativní léčbě glaukomu
  • novinky v oblasti zobrazovacích metod terče zrakového nervu
  • problematika neuroprotekce a glaukomu
  • genetika glaukomu
  • problematika dětského glaukomu a specifika léčby
  • novinky v oblasti chirurgie glaukomu


Při tvorbě odborného programu bude pamatováno i na mladé oftalmology v předatestační přípravě, kteří mohou absolvovat celou řadu kurzů se zaměřením na diagnostické a terapeutické možnosti glaukomového onemocnění.
Nebudou též chybět diskuze odborníků k aktuálním vybraným tématům, zamyšlení nad současnými trendy v diagnostice a léčbě glaukomu, kazuistiky z praxe.

Mimo odborný program je důležitou součástí každého kongresu i neformální setkání kolegů a přátel.

Věřím, že se tento kongres stane zajímavou příležitostí k získání aktuálních poznatků a informací v problematice diagnostiky a léčby glaukomového onemocnění. 

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, abychom v jarní atmosféře známého místa prožili příjemný kongres po stránce odborné i společenské.

 

Těším se na setkání v rámci kongresu České glaukomové společnosti
 

Marek Fichtl
prezident kongresu